Asiakasrekisterimme tietosuojaseloste

Rekisterin nimi

ALTUsparks Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä

ALTUsparks Oy, Y-tunnus 2853076-7

Yhteyshenkilöt

Johanna Tuutti, johanna.tuutti@altusparks.fi, p. 050 350 4005 ja Katja Alaja, katja.alaja@altusparks.fi, p. 040 702 8141

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on ALTUsparksin asiakkaan ja ALTUsparksin välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:

  • Asiakassuhteen ja asiakaspalvelun hallinta ja kehittäminen
  • Asiakassuhteeseen ja asiakaspalveluun liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hallinta ja kehittäminen
  • Asiakkaan tyytyväisyystietojen ja palautteiden kerääminen ja käsittely
  • Asiakkaan tilausten käsittely, toimitus, laskutus ja suoritusten seuranta
  • Asiakassuhteiden analysointi, ryhmittely ja raportointi sekä muut palveluiden kehittämiseen liittyvät tarkoitukset

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, vastuualue/titteli, organisaatio, organisaation yhteystiedot ja muut tarpeelliset yhteystiedot. Henkilön itse tuottama sisältö, kuten asiakkuuteen ja palveluun liittyvät toiveet ja tyytyväisyys ja palaute asiakastyytyväisyydestä
  • Tietoa henkilöistä, jotka ovat ALTUsparksin kanssa palvelleet asiakasta
  • Kieltoja, rajoituksia, suostumuksia ja muita valintoja

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan ensisijaisesti asiakkaalta saaduista tiedoista tai asiakkuuteen liittyvien palvelujen käytöstä.

Tietojen luovutukset

Asiakastietoja ei luovuteta ALTUsparksin lukuun toimivien palveluiden tuotantoon, kehittämiseen tai ylläpitoon osallistuvien osapuolien ulkopuolelle muuten kuin sopimuksen, muun suostumuksen ja säädösten mukaan.

Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Olemme luoneet käytännöt henkilötietojen turvalliseen käsittelyyn. Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän tai yhteistyökumppanin henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja ALTUsparksin asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisena ja allekirjoitettuna yllä mainittujen yhteyshenkilöjen sähköpostiosoitteisiin. Rekisterinpitäjä varmentaa henkilöllisyyden ja päättää tarkastusoikeudesta.

Kielto-oikeus

Asiakkaalla on mahdollisuus kieltää tietojensa käsittely markkinointitarkoituksissa. Asiakas voi antaa suostumuksia ja kieltoja suorapostitusten sisältämää linkkiä käyttämällä sekä sähköpostilla yllä mainittujen yhteyshenkilöjen osoitteisiin. Pyynnöissä asiakkaan tulee esittää yksilöintiin tarvittavat tiedot.

Jos haluat lisätietoja tai sinulla on kysyttävää ALTUsparks Oy:n henkilötietojen käsittelystä, otathan yhteyttä.